dzkb.net
当前位置:首页 >> 7 8 10 12 16 >>

7 8 10 12 16

(1)5 2 =5×5=25;6 2 =6×6=36;要求的数是25,36.(2)要求的第一个数是第8项,偶数项,它是:10+3=13;要求的第二个数是第9项,奇数项,它是:12+4=16;故答案为:25,36;13,16.

照片英寸 1X1.5 (1寸) 2.5*3.5 证件照 4.8*3.3cm 1.5X2 (2寸) 3.5*4.9小二3.5*4.5 5*3.5(5寸/3R) 12.70*8.89 6*4(6寸/4R) 15.24*10.16 7*5(7寸/5R) 17.78*12.70 8*6(8寸/6R) 20.32*15.24 10*8(10寸/8R) 25.40*20.32 10*12(12寸)25.40*...

#include int main() {int i,j; printf("* "); for(i=1;i

2+4+6+…+2(1991-1)+1=2(1+2+3+…+1990)+1=(1+1990)×1990+1=3962091;2+4+6+…+2×1991=2×(1+2+3+…+1991)=(1+1991)×1991=3966072;答:第1991组的第一个数和最后一个数各是3962091、3966072;故答案为:3962091,3966072.

全部答案如下: 1喜上眉梢 2妖魔鬼怪 3余音绕梁 4盲人摸象 5鸡飞蛋打 6心照不宣 7人走茶凉 8刀光剑影 9七嘴八舌 10悲欢离合 11雷声震耳 12舍己救人 13眉目传情 14猪朋狗友 15一阵见血 16愁眉苦脸 17指腹为婚 18一拍即合 19花好月圆 20骑虎难下

(2+4+6+8+10+12+14+16+18+20)-(1+3+5+7+9+11+13+15+17+19) =2+4+6+8+10+12+14+16+18+20-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 =(2-1)+(4-3)+(6-5)+(8-7)+(10-9)+(12-11)+(14-13)+(16-15)+(18-17)+(20-19) =1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 =1×10 =10

a = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23]; b = a(2:2:end)

public class jiancheng1 {/** * @param args */public static void main(String[] args) {// TODO 自动生成的方法存根int i,j;for(i=1;i

1---------心想事成 2---------招财进宝 3---------人心不向 4---------祸福参半,意指事在人为 5---------五合,金木水火土,圆融归一,是给人带rp的数字 6---------六六大顺 7---------不吉利的数字,有散财之意 8---------视人而定,贵人则招...

帮你算一下,有3个0 点赞哈~?

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dzkb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com